Ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Bezpieczne ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, to istotne zagadnienie dla wielu przedsiębiorstw, w których na co dzień, wykorzystywane są, elektryczne wózki jezdniowe. Dotyczyć to będzie więc wielu przedsiębiorstw produkcyjnych, ale także i obiektów typowo magazynowych. W tego typu przedsiębiorstwach, elektryczne wózki widłowe, to wręcz element podstawowy. W tym przypadku zaś, trzeba będzie zadbać także o bezpieczne ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wykorzystywanych do napędzania wózków jezdniowych prądem elektrycznym.

Czy ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, może być niebezpieczne?

W tym przypadku, musimy zdać sobie sprawę z tego, iż ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, może prowadzić do powstawania zagrożenia. W tym przypadku jest to zagrożenie przede wszystkim pożarowe, ale także i wybuchowe. Zagrożenie to wynika z faktu tego, iż ładowanie akumulatorów kwasowo ołowiowych może prowadzić do wydzielania się wodoru. Jest to gaz szalenie łatwopalny, a w połączeniu z powietrzem, tworzy on mieszanki silnie wybuchowe. Wobec tego tez, będziemy mieć tym przypadku do czynienia z bardzo poważnymi zagrożeniami.

Kluczową kwestią będzie więc skuteczne minimalizowanie ryzyka doprowadzenia do jakichkolwiek zagrożeń, a przede wszystkim do zagrożenia pożarowego oraz wybuchowego. Obecnie, nowoczesne akumulatorownie są już wyposażane w nowoczesne czujniki detekcji wodoru, wobec czego, nawet w przypadku jego wydzielania się w pomieszczeniu, możliwe jest natychmiastowe podejmowanie działań, mających na celu neutralizację pojawiającego się zagrożenia.

Wyposażenie akumulatorowni.

Aby więc ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych, nie stanowiło tak wielkiego zagrożenia, koniecznością będzie zadbanie o odpowiednie wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni. Kluczową kwestią będzie przygotowanie systemu detekcji wodoru oraz centrali alarmowej z odpowiednią sygnalizacją dźwiękową oraz wizualną. W razie wychwycenia nadmiernego stężenia wodoru przez czujniki, system automatycznie zacznie sygnalizację zagrożenia, aby umożliwić pracownikom podjęcie ewakuacji z obiektu. Poza tym, trzeba będzie także zadbać o odpowiedni poziom wentylacji, aby system bezpieczeństwa mógł uruchomić wymianę powietrza z otoczeniem na 100%, oraz odłączyć zasilanie od prostowników.

Są to podstawowe działania bezpieczeństwa, które pozwolą na utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na całym obiekcie, nawet w przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z ulatniającym się wodorem.

Podsumowanie.

Trzeba więc podkreślić, iż ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych może stanowić poważne zagrożenie, wobec którego trzeba będzie podjąć pewne kroki zaradcze. Najważniejsze jest w tym przypadku to, aby zainwestować w odpowiednie systemy detekcji wodoru, które pozwolą wychwycić nadmierne stężenie tego niebezpiecznego gazu w pomieszczeniu akumulatorowni. Dzięki temu, możliwe będzie wyeliminowanie większości zagrożeń, jakie niesie za sobą ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *