Kompensacja mocy biernej. Co to jest i na co to komu?

Kompensacja mocy biernej. Co to jest i na co to komu?

Kompensacja mocy biernej, to odpowiednie podejście do kwestii kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwach. W zasadzie, problem ten nie dotyczy odbiorców indywidualnych ze względu na niską moc przyłącza do ich domów. Jednakże w przypadku przedsiębiorstw, moc przyłącza jest dość duża, i pojawiać się może problem z mocą bierną. W tym przypadku, kompensacja mocy biernej, zapewnia nam nie przekraczanie umownego poboru mocy biernej z zakłady energetycznego, dzięki czemu, nie trzeba będzie ponosić kosztów z tego tytułu. A trzeba pamiętać, iż w niektórych przypadkach, miesięcznie, mogły to być bardzo wysoki koszty.

Co to właściwie jest kompensacja mocy biernej?

Aby wyjaśnić sobie czym jest kompensacja mocy biernej, musimy sobie najpierw wyjaśnić samo pojęcie mocy biernej. Moc bierna jest jedną z trzech mocy, jakie posiada obwód pracy. Pozostałe dwie, to moc czynna i pozorna.

  • Moc czynna – jest zamieniana na pracę użytkową
  • Moc bierna – występuje pomiędzy źródłem a odbiornikiem energii
  • Moc pozorna – jest sumą wektorową dwóch pierwszych mocy.

Moc czynna i bierna powstają w elektrowniach i są przesyłane liniami energetycznymi do odbiorców. Sama moc bierna nie jest zużywana a jedynie jest przesyłana pomiędzy elektrownią a odbiorcą. Kluczowym pojęciem jest tutaj jednak moc bierna indukcyjna, niezbędna do wytwarzania pola magnetycznego w transformatorach, dławikach czy też silnikach. Z drugiej strony mamy moc bierną pojemnościową, która jest z kolei oddawana do sieci przez odbiorniki takie jak chociażby oświetlenie LED, zasilacze UPS, kondensatory i tego typu sprzęt elektryczny.

Urządzenia elektryczne jak wspominane przez nas już silniki, potrzebują mocy biernej w odpowiedniej ilości do prawidłowego działania. Natomiast jeśli zużywamy jej zbyt dużo, to nadmierny przepływ mocy biernej w sieci powoduje problemy z przesyłaniem mocy czynnej. Dlatego też tak ważnym jest kompensacja mocy biernej, aby nie zużywać jej w nadmiarze z zakładu elektroenergetycznego, bowiem będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

Jak zrealizować kompensację mocy biernej?

kompensacja mocy biernej - schemat kompensacji mocy biernejDo linii energetycznej, instalowana jest bateria kondensatorów, oczywiście starannie wyliczona na podstawie zużycia i mocy dostarczanej z zakładu. Dzięki temu, na chwilowe potrzeby urządzeń odbiorczych w przedsiębiorstwie, moc bierna jest pobierana z kondensatorów, zamiast z sieci, co prowadzi do obniżenia kosztów z tego tytułu. Tego typu systemy realizowane są przez profesjonalne firmy elektryczne, które doskonale potrafią dopasować proces kompensacji do warunków pracy danego przedsiębiorstwa.

Podsumowanie.

Jednym słowem, kompensacja mocy biernej jest procesem, zapewniającym nam ograniczenie niepotrzebnych kosztów na fakturze za energię elektryczną. Poza tym, przekłada się to także na lepsze funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych, co również ma wpływ na działanie całego przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo dostaw prądu jest obecnie szalenie istotnym elementem pracy każdego przedsiębiorstwa. Tak więc, warto wiedzieć czym jest kompensacja mocy biernej i umiejętnie ją wdrożyć w swoich przedsiębiorstwach, bowiem może się to przełożyć na konkretne korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *