Czym są geowłókniny i kiedy je stosować?

Czym są geowłókniny i kiedy je stosować?

Geowłókniny to płaskie materiały geosyntetyczne, stosowane w różnorodnych przypadkach w budownictwie. Przede wszystkim chodzi o sytuacje, w których należy się uporać z różnymi problemami geologicznymi. Najczęściej zaś, geowłókniny, znajdują swoje zastosowanie w przypadku zabezpieczenia konstrukcji przed wodą, zarówno opadową, jak i gruntową. Wyróżnić można kilka różnych typów geowłóknin, o różnych konstrukcjach oraz materiałach zastosowanych przy ich wykonaniu. Każda z nich będzie charakteryzować się innymi właściwościami, jak również, w wyniku tego, innym zastosowaniem. Warto więc przyjrzeć się im nieco bliżej, aby przynajmniej w podstawowym zakresie wiedzieć, które z nich należy stosować w danych przypadkach.

Rodzaje geowłóknin, stosowanych w budownictwie.

Na chwilę obecną, możemy wyróżnić co najmniej sześć różnych rodzajów geowłókniny, z czego każda będzie znacznie się różnić pod wieloma względami.

Geowłóknina TS

Jest jedną ze zdecydowanie najpopularniejszych geowłóknin. Znajduje swoje zastosowanie w pracach związanych z wykańczaniem obejścia domu oraz ogrodu. Pozwala nam na stworzenie dobrej warstwy ochronnej przed woda gruntową w przypadku fundamentów i piwnic. Wykorzystywana jest także do podbudowy tarasów brukowanych, zapewniając wydłużenie żywotności nawierzchni z kostki brukowej. Odprowadza skutecznie wodę opadową w swojej płaszczyźnie, nie dopuszczając do wypłukiwania warstwy piasku. Dzięki temu powierzchnia kostki brukowej przez długi czas pozostaje płaska.

Geowłóknina P

Wytwarza się ją z wzmacnianych mechanicznie, włókien ciągłych polipropylenowych. Są one także stabilizowane przeciw promieniowaniu UV, wobec czego można ją stosować w miejscach silnie eksponowanych na promienie słoneczne. Wykorzystywana jest przy budowie składowisk odpadów, zabezpieczaniu tuneli czy też brzegów zbiorników wodnych.

Geowłóknina F

Czyli geowłóknina filtracyjna. Zbudowana jest z dwóch warstw. Jest pełni rolę filtra, zaś druga, stanowi ochronę pierwszej przed różnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Wykorzystywana w przypadkach, kiedy pojawia się konieczność zastosowania materiałów odpornych na naprężenia mechaniczne, jak i kiedy trzeba będzie zastosować geosyntetyk o dobrych właściwościach filtracyjnych. Dzięki jej zastosowaniu, możemy skutecznie filtrować przepływającą wodę, zatrzymując drobne ciała stała a przepuszczając jedynie samą wodę.

Geowłóknina PES

Są to płaskie geowłókniny wytwarzane z włókien poliestrowych. Łączone są one ze sobą w procesie igłowania lub kalandrowania. Stosowane są przy budowie drenażu, przy separacji oraz wzmacnianiu warstw gruntu, jak również przy ochronie geomembran.

Geowłóknina PGM 14

Wykorzystywana głównie do naprawy nawierzchni bitumicznych. Wytwarzana jest z włókien ciągłych, polipropylenowych. Zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed przenikaniem wody w głąb nawierzchni znacznie poprawiając jej żywotność oraz odporność na obciążenia eksploatacyjne.

Geowłóknina DREFON ST

Jest to typ geowłókniny wytwarzanej z ciętych włókien polipropylenowych oraz poliestrowych. Charakteryzują się one także stabilizacją przeciwko promieniowaniu UV. Wykazuje dobry poziom wytrzymałości na rozciąganie oraz przebicia. Wykorzystywana jest głównie przy wzmacnianiu podłóż słabych przy budowie dróg oraz linii kolejowych. Bardzo często będzie też stosowana w budowie warstw drenujących, czy też przy systemach filtracji wody.

Podsumowanie

Możemy więc powiedzieć, iż geowłókniny występują w wielu, bardzo zróżnicowanych wariantach konstrukcyjnych i materiałowych. Możliwe jest wiec ich stosowanie w bardzo zróżnicowanych przypadkach. Trzeba jednakże prawidłowo określić najpierw konkretne potrzeby danego zastosowania, aby mieć możliwość prawidłowego wyboru geowłókniny do danego zastosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *